Inwestycje zrealizowane
Szkoła Podstawowa w Pawłowie
1st sie 2013W kategorii: Inwestycje zrealizowane, Strona główna Komentowanie nie jest możliwe
Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Szkoła Podstawowa w Pawłowie

W roku 2012 i 2013 dokonano prac remontowych polegający między innymi na :
- remont korytarza szkolnego
- remont świetlicy szkolnej,
- remont łazienek szkolnych,
- remont instalacji sanitarnej
Wartość robót ok. 120.000,- zł, poniesionych ze środków własnych gminy.

W 2011 r. zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu odwadniającego fundamenty i piwnicę oraz rozbudowie wsypu opału.
Koszt inwestycji 400.000,- zł, poniesiony ze środków własnych gminy.

Comments are closed.